Kā rīkoties, ja klozetpods tek?

Pirmā darbība ir atslēgt klozetpodam ūdens padevi. Taču tas problēmu atrisina tikai uz brīdi. Šī iemesla dēļ ir svarīgi saprast, kas ir ūdens tecēšanas cēlonis. Cēloņi varētu būt vairāki.

Tekoša klozetpoda remonta process ir atkarīgs no tā, kāda veida klozetpods ir uzstādīts. Vai tas ir pie grīdas piestiprināts klozetpods, kura tvertnei ir viegli piekļūt? Vai tas ir iebūvēts klozetpods, kura tvertne ir paslēpta aiz sienas?

Kādēļ klozetpods tek?

Visbiežāk klozetpoda tecēšanu izraisa kāds no trim tālāk minētajiem cēloņiem.

  • Tvertnē ir uzkrājies pārāk liels kaļķa daudzums.
  • Izplūdes vārsta blīve tek.
  • Bojāts skalošanas vārsts vai ieplūdes vārsts.

Klozetpoda tecēšanas cēloni visbiežāk var atklāt vietā, kur ūdens ietek tvertnē, vai vietā, kur tas no tvertnes iztek. Kur tas ir, jūs varat ātri uzzināt, atslēdzot ūdens padevi. Ja klozetpods joprojām tek, cēlonis ir tekoša izplūdes vārsta blīve.

Ja ūdens tek pēc tvertnes piepildīšanas, tvertnes mehānismā ir uzkrājies kaļķis, vai arī ir bojāts ieplūdes vārsts.

Ja nav skaidrs, kādēļ Ifö klozetpods tek, mēs iesakām sazināties ar vietējo santehniķi.

Kā apturēt ūdens tecēšanu klozetpodā?

Lai apturēt klozetpoda tecēšanu, ir nepieciešama piekļuve tā tvertnei. Neatkarīgi no cēloņa, risinājums slēpjas tvertnē.

Piekļuve tvertnei ir atkarīga no tā, vai klozetpods ir piestiprināts pie sienas vai pie grīdas. Taču tālākā procedūra ir identiska.

Kā izjaukt Ifö klozetpodu

Lai izjauktu pie grīdas piestiprinātu Ifö klozetpodu, var izmantot skrūvgriezi vai Ifö tvertnes atslēgu.

  • Atslēdziet ūdens padevi, vairumam jauno klozetpodu ūdens padeves atslēgšanas krāns atrodas klozetpoda tuvumā.
  • Atskrūvējiet zem tvertnes vāka esošās skrūves.
  • Paceliet skalošanas pogu un atbrīvojiet zilo dozēšanas stienīti un izvelciet pogu un stienīti no tvertnes.
  • Tagad klozetpodam var noņemt visu ārējo tvertni.

Video par to, kā noņemt tvertnes vāku, noskatieties šeit. Šī procedūra attiecas gan uz Inspira, Inspira Art un Ifö Sign klozetpodiem.

Pie sienas piestiprināma klozetpoda tvertnes atvēršana

Lai apturētu ūdens tecēšanu pie sienas piestiprinātā klozetpodā, ir nepieciešama piekļuve tvertnei. Pie sienas piestiprināma klozetpoda iebūvētajai tvertnei var piekļūt caur vadības paneli.

Vispirms ir jānoņem skalošanas poga. Noskatieties mūsu video, lai uzzinātu, kā tas darāms.


Vai nepieciešams veikt skalošanas vārsta, ieplūdes vārsta vai apakšējās blīves nomaiņu?

Ja klozetpods tek bojāta skalošanas vārsta, ieplūdes vārsta vai apakšējās blīves dēļ, attiecīgā daļai ir jānotīra vai jāaizstāj ar citu.
Ja jums ir vecāks klozetpods, kas vienmēr tek, jums vajadzētu apsvērt jauna klozetpoda iegādi.

Apakšējās blīves nomaiņa

Ja klozetpods turpina tecēt arī pēc tam, kad esat atslēguši ūdens padevi, var būt nepieciešams nomainīt izplūdes vārsta blīvi. Šeit ir redzams, kā to var izdarīt.

Ieplūdes vārsta nomaiņa

Ja ūdens turpina tecēt pēc tvertnes piepildīšanas, tecēšanas cēlonis būt bojāts vai netīrs klozetpoda ieplūdes vārsts. Ja vārsts ir bojāts, visbiežāk sastopamais cēlonis ir bojāta gumijas blīve. Noskatieties video par to, kā iztīrīt un nomainīt ieplūdes vārstu. Pirms darba sākšanas ir vēlams iztukšot tvertni.

Citi norādījumi par to, kā remontēt Ifö klozetpodu, ir pieejami Ifö YouTube kanālā.

Ja klozetpoda tecēšanas cēlonis ir kaļķa nosēdumi

Ja klozetpoda tecēšanas cēlonis ir kaļķa nosēdumi, risinājums var būt tā atkaļķošana. Kaļķa nosēdumus tvertnē bieži vien izraisa lielu kaļķa daudzumu saturošs ūdens jeb ciets ūdens. Informāciju par dzeramā ūdens cietību jūsu dzīvesvietā, varat noskaidrot šeit.

Ja klozetpoda tecēšanas cēlonis ir kaļķa nosēdumi, ir redzams, ka noskalošanas vārsts slikti peld un pārvietojas.

Klozetpodu ir nepieciešams saremontēt ātri un pareizi

Tekošu klozetpodu saremontēt ir svarīgi, cik vien drīz iespējams, jo bez apstājas tekošs ūdens palielinās jūsu ūdens rēķinu. Papildus tam tekošs klozetpods ir traucējošs, turklāt šāda klozetpoda noskalošanas funkcija var nedarboties pietiekami efektīvi.

Ja jums nav skaidrs, kādēļ klozetpods tek, mēs vienmēr iesakām sazināties ar sertificētu santehniķi. Ja izvēlēsities klozetpodu remontēt pašrocīgi, un remontu nepaveiksit pareizi, klozetpoda garantija zaudēs spēku.