Ja klozetpoda skalošanas poga nedarbojas pareizi

Parasti par klozetpoda skalošanas pogas darbību daudz nav jādomā, tā ir tikai poga, kuras nospiešana iedarbina skalošanu. Taču tiklīdz tā nedarbojas, puse no klozetpoda funkcijām zūd.

Skalošanas funkcijas zudumam var būt vairāki cēloņi. Visbiežāk sastopamais iemesls ir nepareiza skalošanas pogas uzstādīšana vai tās iesprūšana. Par laimi, tā ir viegli atrisināma problēma.

Ifö skalošanas poga ir iesprūdusis

Vai ir iesprūdusi Ifö Inspira klozetpoda skalošanas poga? Bieži vien izskaidrojums ir pietiekami nenostiprināta skalošanas poga, kuras dēļ ūdens no tvertnes turpina tecēt klozetpodā, un padara skalošanu neiespējamu. Risinājums ir pievilkt zem skalošanas pogas novietoto dozēšanas stienīti.

Tas ir izdarāms tālāk aprakstītajā veidā.

  • Nospiediet skalošanas pogas “mazā skalošanas cikla“ pusi un atveriet skalošanas pogu, satverot to aiz ieroba, kas atrodas zem “lielā skalošanas cikla“ puses.
  • Ievietojiet rādītājpirkstu zilā dozēšanas stienīša atvērumā, kas parādās, kad skalošanas poga ir pacelta, un pievelciet to, griežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
  • Atkal aizveriet pogu, nolokot to agrākajā stāvoklī, un stingri spiediet pogu tās vidusdaļā, līdz ir sadzirdams skaļš klikšķis.

1. Nospiediet skalošanas pogas “mazā skalošanas cikla“ pusi un atveriet skalošanas pogu, satverot to aiz ieroba, kas atrodas zem “lielā skalošanas cikla“ puses.

2.Ievietojiet rādītājpirkstu zilā dozēšanas stienīša atvērumā, kas parādās, kad skalošanas poga ir pacelta, un pievelciet to, griežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

3. Atkal aizveriet pogu, nolokot to agrākajā stāvoklī, un stingri spiediet pogu tās vidusdaļā, līdz ir sadzirdams skaļš klikšķis.

Ifö klozetpodam nedarbojas skalošanas funkcija

Ja klozetpodam nedarbojas skalošanas funkcija, cēloņi var būt vairāki.

Cēlonis: Pēc Fresh Stick stienīša ievietošanas skalošanas poga nav novietota pareizajā stāvoklī.
Risinājums: Sign un Inspira klozetpodiem: Stingri spiediet Ifö Sign klozetpoda skalošanas pogu tās vidusdaļā, līdz ir sadzirdams klikšķis.

Cēlonis: Baltais elements zem mazā skalošanas cikla daļas ir bojāts, tādēļ skalošanas pogu nevar nospiest tā, lai atskanētu klikšķis.
Risinājums: Skalošanas poga ir jānomaina.

Cēlonis: Tvertnē ir pārāk zems ūdens līmenis.
Risinājums: Izņemiet skalošanas pogu un cisternu, un pārbaudiet ūdens līmeni. Šeit ir redzams, kā to var izdarīt. Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, atbrīvojiet skalošanas vārstu no kaļķa nosēdumiem.
Klozetpoda skalošanas ūdens daudzums

Ifö klozetpodiem sākotnēji rūpnīcā iestatītais ūdens daudzums lielajam skalošanas ciklam 4 litri, bet mazajam skalošanas ciklam – 2 litri. Lai arī 2 litri var izklausīties maz, Ifö nepārtraukti strādā pie aizvien efektīvākas skalošanas funkcijas izstrādes. Tas kalpo lietotāju interesēm, jo tā tiek ietaupīts ūdens un saudzēta vide.

Ifö Inspira klozetpodiem nav iekšējās apmales, tādēļ to sauc par bezapmales klozetpodiem jeb Rimfree. Ifö bija pirmais ražotājs, kas izstrādāja klozetpodus bez iekšējām apmalēm. Šis process lika optimizēt skalošanas funkciju un klozetpoda iekšējās formas, lai ūdens izkliede kļūtu vēl efektīvāka bez lielāka ūdens daudzuma izmantošanas.

Rimfree

Kā regulēt Ifö klozetpodu skalošanai izmantojamā ūdens daudzumu?

Ifö klozetpodus ir iespējams noregulēt tā, lai lielajam skalošanas ciklam tiktu izmantots līdz 8 litriem ūdens, bet mazajam skalošanas ciklam – līdz 5 litriem ūdens.

Noskatieties video, lai uzzinātu, kā regulēt skalošanai izmantojamā ūdens daudzumu Ifö Sign.

Ifö Inspira klozetpodus ir iespējams noregulēt tā, lai lielajam skalošanas ciklam tiktu izmantots līdz 6 litriem ūdens, bet mazajam skalošanas ciklam – līdz 3 litriem ūdens.

Video par to, kā veikt skalojamā ūdens daudzuma regulēšanu klozetpodam Ifö Inspira var noskatīties šeit.

Ifö skalošanas poga

Gandrīz visi Ifö klozetpodi, gan pie sienas, gan pie grīdas piestiprināmie, ir aprīkoti ar divu skalošanas ciklu pogu.

Ifö skalošanas pogas uzstādīšana mainās atkarībā no tā, vai skalošanas poga ir paredzēta pie sienas vai pie grīdas piestiprināmam klozetpodam.

Mūsu produktu katalogā ir pieejami dažādu produktu uzstādīšanas instrukcijas.