ILGTSPĒJA

Kad vien iespējams, mēs priekšroku dodam labi izstrādātiem, kvalitatīviem produktiem, nevis lētiem masveida produktiem. Kādēļ? Atslēgvārdi ir izturība, vienkāršība un funkcionalitāte.

Kopā ar tiem sader arī cieņa pret dabu. Tādēļ dabai Ifö piešķir galveno vietu  gan produktu ražošanā, gan vizualājā izskatā. Mūsu mērķis ir ražot produktus, kas kalpos daudzus gadus. Viens no vissvarīgākajiem veidiem, kā būt ilgtspējīgam pastāvīgi mainīgajā pasaulē, ir augstas kvalitātes ilgmūžīgu produktu izvēle.

 

ISO 9001 un ISO 14001

Visiem mūsu produktiem ir CE zīme. Mūsu uzņēmums ir sertificēts atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām (kopš 1994. gada) un standarta ISO 14001 prasībām (kopš 1998. gada). ISO sertifikācija ir starptautiska akreditācija, kuru uzņēmumi iegūst visā pasaulē. Vienkārši izsakoties, šis sertifikāts apliecina, ka produkti un pakalpojumi ir droši un tiem ir augsta kvalitāte. Iegūtie sertifikāti apliecina, ka mēs savā darbā rūpējamies gan par klientiem, gan par vidi.

 

MŪSU DARBINIEKU VESELĪBA UN DROŠĪBA

ISO 45001 ir pasaulē pirmais starptautiskais standarts arodveselības un darba drošības jomā. Uzņēmumā Geberit mums ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt darbinieku veselību un drošību. Tā kā mums ir ISO 45001 sertifikāts, mēs pierādām, ka mēs aktīvi strādājam pie drošības paaugstināšanas, darbavietā esošo risku samazināšanas un veselības un labklājības uzlabošanas darbā.
.