Juridisks paziņojums

Datu privātuma paziņojums

1. Piemērošanas joma

Šīs tīmekļa vietnes izmantošanai www.ifo.lv (“tīmekļa vietne”) un šeit piedāvātajiem pakalpojumiem spēkā ir turpmākais datu privātuma paziņojums. Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīga. Turpmāk mēs informēsim par personas datu apstrādi mūsu tīmekļa lietošanas gadījumā. Personas dati ir visi dati, kas attiecas vai ir attiecināmi personiski uz jums, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adreses un lietotāja uzvedība.

2. Pārzinis

Šīs tīmekļa vietnes uzturētājs un jūsu personas datu apstrādes, kas tiek veikta ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību, pārzinis ir Geberit Latvija Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004, sales.lv@geberit.com.

 

3. Datu aizsardzības speciālists

Ar mūsu datu aizsardzības speciālistu jūs varat sazināties, rakstot e-pastu dataprotection@geberit.com vai vēstuli uz mūsu pasta adresi un norādot “datu aizsardzības speciālistam”.

 

4. Automatizēta datu ievākšana un apstrāde

4.1 Kā ikviena tīmekļa vietne arī mūsu serveris automātiski un uz laiku ievāc servera žurnālfailu informāciju, kas tiek pārsūtīta ar pārlūka starpniecību, ja jūs šo pārsūtīšanu neesat deaktivējis. Ja jūs vēlaties aplūkot mūsu tīmekļa vietni, mēs ievācam šādus datus, kas mums ir tehniski nepieciešami, lai uzrādītu jums mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu stabilitāti un drošību:

  • pieprasošā datora IP adrese
  • klienta datu pieprasījums
  • http atbildes kods
  • interneta lapa, no kuras jūs mūs apmeklējat (vietrādis URL)
  • servera pieprasījuma pulksteņa laiks
  • pārlūka tips un versija
  • pieprasošā datora izmantotā operētājsistēma

4.2 Šo servera žurnālfailu datu uz personām attiecināta izvērtēšana nenotiek. Ja iepriekš minētā informācija iekļauj personas datus (it īpaši IP adresi), ievākšana tiek veikta ar juridisko pamatu atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam. Šai ziņā mūsu leģitīmo interešu pamats ir mūsu tīmekļa vietnes noteikumiem atbilstīgas darbības nodrošināšana. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot 2. punktā norādīto kontaktinformāciju. Augstāk norādīto datu ievākšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes funkciju darbību.

4.3 Šī tīmekļa vietne izmanto turpmāk aprakstītās tehnoloģijas un rīkus. Ja jūs nevēlaties, lai tie tiktu lietoti, mēs pie attiecīgā rīka nosauksim dažādas iespējas un iestatījumus, lai novērstu tā lietošanu.

4.4 Google Analytics

4.4.1 Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) tīmekļa analīzes pakalpojumu. Lietošana iekļauj režīmu “Universal Analytics”. Ar to ir iespējams datus, sesijas un interakcijas no vairākām ierīcēm pakārtot pseidonīmam lietotāja ID un tādējādi analizēt lietotāja aktivitātes vairākās ierīcēs. Google Analytics izmanto tā sauktās sīkdatnes. Tās ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj veikt analīzi par to, kā jūs izmantojat attiecīgo tīmekļa vietni.

4.4.2 Sīkdatnes radītā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek pārraidīta Google serverim ASV un tur saglabāta. Tā kā šajā tīmekļa vietnē ir aktivēta IP anonimizācija, Google tomēr iepriekš saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstu un citu Eiropas Ekonomikas zonas līgumvalstu ietvaros. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim ASV tiek pārraidīta pilna IP adrese un saīsināta tur. Google Analytics no jūsu pārlūka nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google datiem. Šīs tīmekļa vietnes uzturētāja uzdevumā Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, lai sagatavotu informāciju par aktivitātēm tīmekļa vietnē un lai tīmekļa vietnes uzturētājam sniegtu citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu.

4.4.3 Sīkdatņu saglabāšanu jūs varat novērst, atbilstoši iestatot savas pārlūkprogrammas programmatūru; tomēr mēs norādām uz to, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas pilnā apjomā. Turklāt jūs varat novērst, ka sīkdatnes radītie un uz jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu attiecinātie dati (tai skaitā IP adrese) tiek nodoti Google, kā arī to, ka Google šos datus apstrādā, lejupielādējot un instalējot pārlūka pievienojumprogrammu (vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Atteikšanās sīkdatnes novērš, ka nākamajā tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē jūsu dati tiks turpmāk ievākti. Lai novērstu Universal Analytics veikto ievākšanu dažādās ierīcēs, jums visās lietotajās sistēmās ir jāizpilda atteikšanās (Opt-Out).

4.4.4 Google Analytics izmantošana tiek veikta uz mūsu leģitīmās intereses pamata attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes veidošanu atbilstoši vajadzībām, statistisko izvērtējumu, kā arī efektīvu reklāmu. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

4.5 Google AdWords

4.5.1 Mēs izmantojam Google AdWords piedāvājumu (tostarp Google AdWords veicinošo tirgvedību), lai ar reklāmas līdzekļu palīdzību (tā dēvētajiem Google AdWords) ārējās tīmekļa vietnēs pievērstu uzmanību mūsu pievilcīgajiem piedāvājumiem. Saistībā ar datiem par reklāmas kampaņām mēs varam noteikt, cik sekmīgi ir bijuši atsevišķie reklāmas pasākumi. Mēs izmantojam šo rīku, lai rādītu jūs interesējošas reklāmas, veidotu savu tīmekļa vietni jums interesantāku un panāktu taisnīgu reklāmas izmaksu aprēķinu.

4.5.2 Šos reklāmas līdzekļus Google piegādā, izmantojot tā dēvēto “Ad Server”. Šim nolūkam mēs izmantojam Ad-Server sīkdatnes, ar ko var izmērīt noteiktus sekmju parametrus, piemēram, reklāmu uzrādīšanu vai lietotāju klikšķus. Ja jūs mūsu tīmekļa vietnē nokļūstat ar Google reklāmas starpniecību, Google AdWords jūsu datorā saglabā sīkdatni. Šīs sīkdatnes pēc 90 dienām parasti zaudē spēku, un tām nav jākalpo tam, lai būtu iespējams jūs personiski identificēt. Šajā sīkdatnē parasti tiek saglabātas analīzes vērtības, piemēram, sīkdatnes unikālais ID, reklāmas ietekmju (Ad-Impression) skaits vienā izvietojumā (biežums) (Frequency), pēdējā ietekme (Impression) (svarīgs parametrs attiecībā uz Post-View-Conversion), kā arī atteikšanās informācija (atzīme, ka lietotājs vairs nevēlas tikt uzrunāts).

4.5.3 Šīs sīkdatnes ļauj Google atpazīt jūsu interneta pārlūku. Ja lietotājs apmeklē noteiktas AdWords klienta tīmekļa vietnes lapas un viņa datorā saglabātās sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies, Google un klients var atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ticis pārsūtīts uz šo lapu. Katram AdWords klientam tiek piešķirta cita sīkdatne. Tādējādi sīkdatnes nevar tikt izsekotas ar AdWords ar klientu tīmekļa vietnēm. Mēs paši minēto reklāmas pasākumu ietvaros personas datus neievācam un neapstrādājam. No Google mēs saņemam tikai statistiskus izvērtējumus. Ar šo izvērtējumu palīdzību mēs varam redzēt, kuri no izmantotajiem reklāmas pasākumiem ir bijuši īpaši efektīvi. Reklāmas līdzekļu izmantošanas rezultātā mēs nesaņemam plašākus datus, it īpaši mēs nevaram ar šīs informācijas palīdzību identificēt lietotājus.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Šī tīmekļa vietne izmanto arī rīku DoubleClick by Google. DoubleClick izmanto sīkdatnes, lai ieslēgtu lietotājam svarīgas reklāmas, uzlabotu ziņojumus par kampaņu sniegumu vai, ja ir aktivēta funkcija Frequency Capping, novērstu, ka viens lietotājs vairākkārt redz vienas un tās pašas reklāmas. Ar sīkdatnes ID Google fiksē, kuras reklāmas tiek ieslēgtas kurā pārlūkā, un var tādējādi novērst, ka tās tiek uzrādītas vairākkārt. Turklāt DoubleClick ar sīkdatnes ID palīdzību var fiksēt tā dēvētās konversijas (Conversions), kas ir saistītas ar reklāmu pieprasījumiem. Tas notiek, ja lietotājs redz DoubleClick reklāmu un vēlāk ar to pašu pārlūku atver reklamētāja tīmekļa vietni un tur kaut ko nopērk. Saskaņā ar Google DoubleClick sīkdatnēs nav iekļauta personas datu informācija.

4.6.2 Izmantoto rīku Google AdWords un DoubleClick by Google dēļ jūsu pārlūks automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Mēs nevaram ietekmēt datu, ko Google ir ieguvis ar šā rīka palīdzību, izmantošanas apmēru un turpmāko izmantošanu un tāpēc informējam jūs atbilstoši mūsu aktuālajām zināšanām: DoubleClick iekļaušanas rezultātā Google saņem informāciju par to, ka jūs esat atvēris attiecīgo mūsu interneta vietnes daļu vai noklikšķinājis uz mūsu reklāmas. Ja jūs esat reģistrējies kādam Google pakalpojumam, Google var jūsu apmeklējumu pakārtot jūsu kontam. Pat ja jūs neesat reģistrējies vai aktuāli pierakstījies Google, pastāv iespēja, ka Google uzzina un saglabā jūsu IP adresi.

4.6.3 Vairāk informācijas par DoubleClick by Google jūs saņemsiet vietnē https://www.doubleclickbygoogle.com/ kā arī vispārīgi par Google datu aizsardzību vietnē: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7 Jūs varat dažādi novērst dalību Google AdWords un DoubleClick:

4.7.1 ar attiecīgu sava pārlūka iestatījumu; trešo pušu sīkdatņu bloķēšana it īpaši panāk to, ka jūs vairs nesaņemat reklāmas no trešajiem piedāvātājiem;

4.7.2 deaktivējot sīkdatnes, kas paredzētas Conversion-Tracking, iestatot savu pārlūku tā, ka tiek bloķētas sīkdatnes no domēna “https://adwords.google.com/home/”, https://adssettings.google.com, šis iestatījums gan tiek dzēsts, ja jūs izdzēšat sīkdatnes;

4.7.3 deaktivējot uz interesēm attiecinātās piedāvātāju reklāmas, kas ir daļa no pašpārvaldes kampaņas “About Ads”, saitē http://www.aboutads.info/choices, šis iestatījums gan tiek dzēsts, ja jūs izdzēšat sīkdatnes;

4.7.4 ilgstoši deaktivējot Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome pārlūkā saitē http://www.google.com/settings/ads/plugin. Mēs norādām uz to, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas šā piedāvājuma funkcijas.

4.8 Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu DoubleClick by Google izmantošanas leģitīmās intereses ir uz interesēm attiecinātā reklāmu aktivēšana, kā arī vispārīga izsekošana tirgus izpētes nolūkos. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Šī tīmekļa vietne turklāt izmanto rīkus AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista un Sizmek:

4.9.2 Šie rīki izmanto sīkdatnes, lai ieslēgtu lietotājam svarīgas reklāmas, uzlabotu ziņojumus par kampaņu sniegumu vai novērstu, ka viens lietotājs vairākkārt redz vienas un tās pašas reklāmas. Ar sīkdatnes ID rīki fiksē, kuras reklāmas tiek ieslēgtas kurā pārlūkā, un, ja ir aktivēta funkcija Frequency Capping, var tādējādi novērst, ka tās tiek uzrādītas vairākkārt. Saskaņā ar trešajiem piedāvātājiem rīku sīkdatnēs nav iekļauta personas datu informācija.

4.9.3 Izmantoto rīku dēļ jūsu pārlūks automātiski izveido tiešu savienojumu ar attiecīgā trešā piedāvātāja serveri. Mēs nevaram ietekmēt datu, kas tiek iegūti ar šo rīku palīdzību, izmantošanas apmēru un turpmāko izmantošanu un tāpēc informējam jūs atbilstoši mūsu aktuālajām zināšanām: iekļaušanas rezultātā trešie piedāvātāji saņem informāciju par to, ka jūs esat atvēris attiecīgo mūsu interneta vietnes daļu vai noklikšķinājis uz mūsu reklāmas.

4.9.4 Mēs izmantojam šos rīkus uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pamata, lai ieslēgtu jūsu interesēm atbilstošu reklāmu, kā arī vispārīgi tirgus izpētes nolūkos. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

4.9.5 Papildu informāciju par šajā punktā minētajiem rīkiem jūs atradīsiet saitēs https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 Jūs dažādos veidos varat novērst dalību pakalpojumos AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista un Sizmek:

4.10.1 ar attiecīgu sava pārlūka programmatūras iestatījumu; trešo pušu sīkdatņu bloķēšana it īpaši panāk to, ka jūs vairs nesaņemat reklāmas no trešajiem piedāvātājiem;

4.10.2 deaktivējot sīkdatnes, kas paredzētas Conversion Tracking, iestatot savu pārlūku tā, ka sīkdatnes no domēniem www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com tiek bloķētas;

4.10.3 deaktivējot uz interesēm attiecinātās piedāvātāju reklāmas, kas ir daļa no pašpārvaldes kampaņas “About Ads”, saitē http://www.aboutads.info/choices, šis iestatījums gan tiek dzēsts, ja jūs izdzēšat sīkdatnes;

4.10.4 ilgstoši deaktivējot Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome pārlūkā saitē http://www.google.com/settings/ads/plugin. Mēs norādām uz to, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Tāpat tīmekļa vietne izmanto Facebook Inc. veicinošās tirgvedības funkciju “Custom Audiences”. Tādējādi tīmekļa vietnes lietotājiem sociālā tīkla Facebook vai citu tīmekļa vietņu, kas arī izmanto šo procesu, apmeklējuma laikā var tikt rādītas uz interesēm attiecinātas reklāmas (“Facebook-Ads”). Mēs izmantojam šo rīku, lai rādītu jums reklāmas, kas jūs interesē, un lai mūsu tīmekļa vietni veidotu jums interesantāku.

4.11.2 Izmantotā tirgvedības rīka dēļ jūsu pārlūks automātiski izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveri. Mēs nevaram ietekmēt datu, ko Facebook ieguvis ar šā rīka palīdzību, izmantošanas apmēru un turpmāko izmantošanu un tāpēc informējam jūs atbilstoši mūsu aktuālajām zināšanām: Facebook Custom Audiences iekļaušanas rezultātā Facebook saņem informāciju par to, ka jūs esat atvēris attiecīgo mūsu tīmekļa vietni internetā vai noklikšķinājis uz mūsu reklāmas. Ja jūs esat reģistrējies kādam Facebook pakalpojumam, Facebook var jūsu apmeklējumu pakārtot jūsu kontam. Pat ja jūs neesat reģistrējies vai aktuāli pierakstījies Facebook, pastāv iespēja, ka Facebook uzzina un saglabā jūsu IP adresi un citas identificēšanas pazīmes.

4.11.3 Funkcijas “Facebook Custom Audiences” deaktivēšana ir iespējama ar attiecīgu pārlūka iestatījumu vai pierakstītiem lietotājiem saitē https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.11.4 Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmā interese, pielietojot šo rīku, interesēm pielāgotas reklāmas īstenošana. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

4.11.5 Papildu informāciju par Facebook īstenoto datu apstrādi jūs saņemsiet saitē https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 Sīkdatnes

4.12.1 Līdzās 4.4. līdz 4.11. punktā nosauktajām sīkdatnēm šī tīmekļa vietne izmanto vēl citas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas lokāli tiek saglabāti jūsu pārlūka kešatmiņā. Turpmāk uzskaitītas sīkdatnes mēs izmantojam, lai nodrošinātu jūsu izmantotā pakalpojuma īstenošanu vai pieejamību atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam. Mūsu leģitīmā interese apstrādāt datus pastāv nolūkā optimizēt vietnes iestatījumus attiecībā uz jūsu izmantoto gala ierīci un pielāgot lietotāja virsmas. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Turpmāk minētie sīkdatņu veidi, kuru apjoms un darbības princips tiks izklāstīts turpinājumā, tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē:
–   Pagaidu sīkdatnes (par tām 4.12.2)
–   Pastāvīgās sīkdatnes (par tām 4.12.3).

4.12.2 Pagaidu sīkdatnes tiek automātiski dzēstas, kad jūs aizverat pārlūku. Pie tām īpaši ir pieskaitāmas sesijas sīkdatnes. Tās saglabā tā dēvēto sesijas ID, ar kuru iespējams klasificēt jūsu pārlūka dažādos pieprasījumus kā piederīgus kopējai sesijai. Tādējādi ir iespējams atpazīt jūsu datoru, ja jūs atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē. Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas, ja jūs izrakstāties vai aizverat pārlūku.

4.12.3 Pastāvīgās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc definēta laika, kas var atšķirties atkarībā no sīkdatnes. Sīkdatnes jūs varat jebkurā laikā dzēst sava pārlūka drošības iestatījumos.

4.12.4 Jūs varat konfigurēt sava pārlūka iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm un, piemēram, noraidīt trešo pušu vai visu sīkdatņu pieņemšanu. Mēs norādām uz to, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

5. Brīvprātīgi sniegtu datu ievākšana un apstrāde

Mūsu tīmekļa vietnē jums ir iespēja brīvprātīgi nosūtīt datus par savu personu. Mēs izmantojam šos datus, tostarp personas datus, šādos nolūkos:

5.1 Lai nokārtotu jūsu līgumattiecības, kā arī apstrādātu jūsu pieprasījumus vai pasūtījumus, mums ir nepieciešami jūsu personas dati (piem., vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese). Mēs ievācam šos datus, lai sniegtu jums attiecīgos pakalpojumus un varētu izpildīt ar jums pastāvošās līgumattiecības. Iepriekš minētā juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Ja mēs, kā iepriekš aprakstīts, apstrādājam jūsu datus savu pakalpojumu nodrošināšanas un līgumattiecību izpildes nolūkos, jūsu līgumiskais pienākums ir nodot šos datus mūsu rīcībā. Bez šiem datiem mēs nespējam nodot savus pakalpojumus jūsu rīcībā un izpildīt ar jums pastāvošās līgumattiecības atbilstoši noteikumiem.

5.2 Turklāt mēs izmantojam jūsu datus, kā izsmeļošāk aprakstīts šajā konfidencialitātes paziņojumā, arī reklāmas nolūkos, it īpaši pa pastu sūtītu materiālu un e-pasta jaunumu vēstuļu veidā vai, veicot klientu aptaujas vai nodibinot kontaktus, piem., ar īsziņām vai pa tālruni. Iepriekš minētā juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu izmantošanu reklāmas nolūkos. Izsmeļošāku informāciju par savām tiesībām iebilst jūs atradīsiet šā konfidencialitātes paziņojuma [9. punktā].

5.3 Ja atbilstīgi vietējiem likumiem atsevišķās valstīs mūsu pienākums būs minētajiem reklāmas pasākumiem iepriekš saņemt jūsu piekrišanu, mēs to, protams, darīsim. Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats tādā gadījumā ir jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju, vai izpildiet attiecīgās instrukcijas mūsu reklāmas ziņās. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Jūsu pienākums nav nodot mūsu rīcībā savus datus reklāmas nolūkiem. Tomēr bez šiem datiem mēs nespējam nosūtīt jums reklāmu.

6. Jūsu datu nodošana trešajām pusēm

 Jūsu personas datu nodošana bez jūsu nepārprotamas iepriekšējas piekrišanas principiāli tiek veikta tikai turpmāk nosauktajos gadījumos:

6.1 Tiesību īstenošana un informācijas sniegšana valsts iestādēm

Ja tas ir nepieciešams mūsu pakalpojumu nelegālas izmantošanas noskaidrošanai vai tiesību īstenošanas nolūkos, personas dati tiek nodoti kriminālizmeklēšanas iestādēm, kā arī nepieciešamības gadījumā cietušajām trešajām personām. Tomēr tas notiek tikai, ja ir konkrētas nelikumīgas vai ļaunprātīgas rīcības pazīmes. Šo datu nodošana tiek veikta uz mūsu leģitīmo interešu pamata attiecībā uz ļaunprātīgas lietošanas apkarošanu, noziegumu izmeklēšanu un prasījuma tiesību celšanu un īstenošanu atbilstīgi VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktam. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Nodošana var notikt arī, ja tas ir nepieciešams lietošanas noteikumu vai citu vienošanos izpildes panākšanai.

Turklāt mums ir pienākums sniegt informāciju valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz prasībām, kuras ir noteiktas normatīvajos aktos. Šādas iestādes varētu būt, piemēram, Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienests vai arī Datu valsts inspekcija. Papildus tam valsts iestādēm ir tiesības pieprasīt no mums informāciju par Jums, pamatojoties uz Personas datu apstrādes likumu, un mums ir pienākums sniegt šo informāciju tieši tai iestādei, kura ir iesniegusi šādu pieprasījumu. Datu nodošana tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. daļas c) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir likumīga, ja tā ir nepieciešama, lai pārzinis izpildītu uz tā attiecināmus juridiskus pienākumus.

6.2 Datu apstrādātājs

Lai sniegtu pakalpojumus, mums nākas izmantot līgumiski saistītus trešos uzņēmumus un ārējos pakalpojuma sniedzējus (“datu apstrādātājs”). Šādos gadījumos personas dati tiek nodoti šiem datu apstrādātājiem, lai tie varētu veikt turpmāku apstrādi. Personas dati tiek nosūtīti arī citām Geberit grupas sabiedrībām. Mēs rūpīgi izvēlamies un regulāri pārbaudām šos datu apstrādātājus. Datu apstrādātāji drīkst izmantot datus tikai un vienīgi mūsu definētajiem mērķiem, turklāt mēs tiem uzliekam līgumisku pienākumu ar jūsu datiem rīkoties tikai un vienīgi atbilstīgi šim konfidencialitātes paziņojumam, kā arī piemērojamiem datu aizsardzības likumiem.

Konkrēti mēs it īpaši izmantojam turpmākos datu apstrādātājus:

6.2.1 Citas Geberit sabiedrības ar juridisko adresi Šveicē centrālas klientu pārvaldīšanas un pasūtījumu nokārtošanas nolūkā

6.2.2 Citas Geberit sabiedrības ar juridisko adresi Šveicē ar mērķi sniegt centrālus IT pakalpojumus citām koncerna sabiedrībām

6.2.3 Loģistikas pakalpojumu sniedzējus, lai nosūtītu jums pie mums pasūtītos produktus, tirgvedības dokumentus un citus priekšmetus

6.2.4 Maksājumu pakalpojumu sniedzējus jebkādu maksājumu, kas jums jāveic mums vai otrādi, nokārtošanai

6.2.5 Servisa pakalpojumu sniedzējus montāžas darbiem un pēcpārdošanas servisam

6.2.6 Servisa pakalpojumu sniedzējus jaunumu vēstuļu nosūtīšanai vai klientu aptauju veikšanai.

6.2.7 IT pakalpojuma sniedzējus programmatūras un aparatūras nodrošināšanai, kā arī apkopes darbu veikšanai.

Datu nodošana datu apstrādātājiem tiek veikta uz VDAR 28. panta 1. punkta pamata, alternatīvi – uz mūsu leģitīmo interešu pamata attiecībā uz saimnieciskajām un tehniskajām priekšrocībām, kuras gūstam, izmantojot specializētus datu apstrādātājus, ciktāl jūsu tiesības un intereses aizsargāt savus personas datus nav svarīgākas, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par atbilstīgi VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam veicamo interešu izsvēršanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

7. Jūsu tiesības

7.1 Attiecībā uz jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, jums ir turpmāk aprakstītās tiesības. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, vērsieties pie mums ar rakstveida pieprasījumu, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju vai šo e-pasta adresi: dataprotection@geberit.com.

7.2 Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā VDAR 15. pantā noteiktajā apjomā pēc pieprasījuma saņemt informāciju par datiem un jūsu personas datiem, kurus apstrādājam.

7.3 Tiesības labot un dzēst

Jums ir tiesības atbilstīgi VDAR 17. pantā aprakstītajiem priekšnosacījumiem pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus. Šie priekšnosacījumi it īpaši paredz tiesības dzēst, ja personas dati mērķiem, kuriem tie tika ievākti vai citādi apstrādāti, vairs nav nepieciešami. Šo tiesību īstenošana atbilstīgi VDAR 17. panta 3. punktam it īpaši ir ierobežota, ja mums ir nepieciešami jūsu dati juridiska pienākuma izpildei vai likumīgo prasību celšanai.

7.4 Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu apstrādi atbilstīgi VDAR 18. pantam. Šīs tiesības it īpaši pastāv, ja mūsu un jūsu starpā nav vienprātības par personas datu pareizumu, uz tik ilgu laiku, kas nepieciešams, lai pārbaudītu pareizumu, kā arī, ja jūs, lai gan jums ir tiesības dzēst, dzēšanas vietā pieprasāt ierobežotu apstrādi, tāpat, ja dati mūsu mērķu sasniegšanai vairs nav nepieciešami, tomēr jums tie ir nepieciešami tiesisko pretenziju celšanai, īstenošanai un aizstāvēšanai, kā arī, ja mūsu starpā vēl nav vienprātības par iebilduma sekmīgu īstenošanu. Ja jūsu datu apstrāde tika atbilstoši ierobežota, tos drīkst apstrādāt tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, ja jūs tam esat piekritis vai tas ir nepieciešams tiesību pretenziju celšanai.

7.5 Tiesības iebilst pret apstrādi

Jums, balstoties uz iemesliem saistībā ar jūsu īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas cita starpā pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu, tostarp celt iebildumu atbilstīgi VDAR 21. pantam. Mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi, ja vien mēs nevarēsim norādīt uz obligātiem aizsargājamiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde kalpo tam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

7.6 Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības no mums saņemt savus personas datus, ko mums esat sniedzis, strukturētā, izplatītā, mašīnlasāmā formātā atbilstīgi VDAR 20. pantam. Saskaņā ar to cita starpā ir nepieciešams, ka datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana un ka tā tiek veikta ar automatizētu procesu.

7.7 Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj piemērojamās datu aizsardzības tiesības. Attiecībā uz mums kompetentā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija Blaumana str. 11/13-15 1011 Riga. E-pasta saziņai ar uzraudzības iestādi jūs varat izmantot šādas e-pasta adreses: info@dvi.gov.lv.

8. Jūsu datu dzēšana

 Vispārīgi mēs dzēšam vai anonimizējam jūsu personas datus, tiklīdz mums tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem mēs tos atbilstīgi iepriekš izklāstītajiem punktiem ievācām vai izmantojām. Ja dati ir jāuzglabā likumā noteiktu iemeslu dēļ, tie tiek bloķēti. Dati turpmākai izmantošanai tādā gadījumā vairs nav pieejami. Ja jūsu vēlaties saņemt papildu informāciju par mūsu dzēšanas un glabāšanas termiņiem, lūdzu, vērsieties pie 2. punktā nosauktā pārziņa, izmantojot tur norādīto kontaktinformāciju.

9. Mērķa grozījumi

 Jūsu personas datu apstrāde citiem mērķiem, nekā aprakstīts, tiek veikta tikai, ja to atļauj tiesību norma vai jūs esat piekritis datu apstrādes grozītajam mērķim. Ja turpmākā apstrāde ir paredzēta citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem dati sākotnēji tika ievākti, mēs jūs pirms turpmākās apstrādes par šiem mērķiem informējam un sniedzam visu pārējo šim nolūkam svarīgo informāciju.

10. Automatizēti lēmumi par atsevišķiem gadījumiem vai profilēšanas pasākumi

 Mēs neizmantojam automatizētus apstrādes procesus lēmuma pieņemšanai, tostarp mēs neizmantojam profilēšanu.

11. Grozījumi šajā konfidencialitātes paziņojumā

  Šā konfidencialitātes paziņojuma aktuālā redakcija ir vienmēr apskatāma saitē https://www.ifo.lv/juridisks-pazi%C5%86ojums/.

 

Aktualizēts: 2018. gada maijā