GARANTIJA

Vienmēr atcerieties saglabāt pirkuma čeku.

Ifö garantē kompensēt ražošanas defektu, kas tiek konstatēts divu gadu laikā kopš Ifö veiktās produkta piegādes brīža. Garantijas ietvaros Ifö aizstās bojāto produktu vai produkta daļu, pircējam bez maksas nodrošinot līdzīgu vai ekvivalentu produktu vai produkta daļu.

Garantija nesedz defektus, kuru cēlonis ir kļūdaina vai nepareiza montāža, uzturēšana, lietošana vai remonts, vai arī defekti, kuri ir radušies pēc preču piegādes. Turklāt garantija nesedz arī defektus, kuru cēlonis ir ūdens piesārņojums vai parastais nolietojums. Ifö nav atbildīgs par preču piemērotību pircēja iedomātajam mērķim.